Sirel Coşar – Düğünümüz Var..

Görsel

22 yıldır farklı şehirlerde ve farklı mekânlarda düğün organizasyonları yapan Sirel Coşarın ilk kitabı “Düğünümüz var” çıktı. “Evet” demeden önce herkesin okuması gereken kitapta düğün hazırlığı süreci, mekân seçiminden ikrama, servis düzeninden müziğe varıncaya kadar tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Türkiyede kendi alanında bir ilk olan kitap yeni evlenecek çiftlere bir rehber niteliğinde. Kitapta düğün hazırlığı süreci, mekân seçiminden ikrama, servis düzeninden müziğe, fotoğraf ve video çekiminden davetlilere verilecek hediyelere kadar tüm ayrıntılarıyla bir çok fotoğraf eşliğinde anlatılıyor. Çeşitli düğünlerden hikâyelere de yer verilen “Düğünümüz var” adlı kitap, kolay ve pratik yemek tarifleriyle de zenginleştirildi. 

Hayallerindeki düğünü yaşamak ve yaşatmak isteyenler, bu kitabı okuduklarında, düğünlerini planlarken dikkat etmeleri gereken tüm ayrıntıları öğrenecek, ve tüm sorularına yanıt bulacaklar. 

Kitap yeni evlenecek çiftler için rehber olacak nitelikte.

Reklamlar

Gaston Bachelard – Bilimsel Zihnin Oluşumu

Görsel

“Bilimsel Zihnin Oluşumu, Gaston Bachelardın opus magnumudur. Batıda biçimlenen modern bilimsel zihnin ya da Batı aklının tarihsel oluşumunu böylesine yetkin bir biçimde ele alan başka bir yapıt göstermek zordur. Althusser, Canguilheim, Foucault başta olmak üzre pek çok filozofu derinden etkilemiş ve etkileri halen devam eden bu eserin ülkemizde de dikkatle okunmasının, tartışılmasının vaktidir…” 
Ahmet Öz

“Bachelard, kuantum mekaniğinin artık olgunlaşmaya başladığı bir dönemde, kısaca “gözle görünmez parçacıklar fiziği”nin felsefe için açtığı alanı düşünmektedir. Bilimin ideal bir imgesini değil, fiili üretimini, kavram ve pratiklerini konu alan Bachelard düşüncesi, bu gözle görünmez gerçekliğin aletsiz ve kavramsız, “saf” deneyim betimlemelerinden hareketle anlaşılamayacağını savunur. Bachelardın Bilimsel Zihnin Oluşumundaki düşünce hareketi, Husserlin Krisisteki hareketinin tam olarak tersidir: modern bilimin ürettiği bilginin çeşitliliği karşısında yapılması gereken, bir “ilk deneyim”e dönerek bilgiyi burada mümkün kılmak, “şeylerin kendisine dönmek” değil, bilimin kendine özgü üretkenliğinin farkına varmaktır… Bachelarda göre modern bilimin varlığını ortaya koyduğu olguların üretimini kavramak için iki temel tutumu benimsemek gerekir: 1) bilimsel kavramların incelenmesini ve eleştirilmesini merkeze alan yeni bir akılcılık; 2) bu üretimi kolektif ve tarihsel kimliğiyle kabullenecek, kısacası bir pratik olarak kavrayacak “inşacı” bir epistemoloji. Bu yaklaşım, yani bilimsel üretim bölgelerinin içinden düşünerek bilimsel kavramların tarihsel oluşumunu inceleyen tarihsel epistemoloji, özellikle Fransada hem fenomenolojiye hem de mantıksal pozitivizme alternatif oluşturan ve bugün hâlâ etkinliğini sürdüren bir bilim tarihi geleneğinin merkezinde yer alır…”
Ferhat Taylan

Hermann Broch – Büyülenme

Görsel

“Brochun Büyülenme adlı romanı yirminci yüzyılın en önemli romanlarından biridir, hattâ belki de Thomas Mannın Doktor Faustusundan daha başarılı olduğu söylenebilir. Her iki eser de Hitlerizmin psikolojik köklerini açığa çıkarmaktadır.”
George Steiner

“Nasıl ki dünya edebiyatında, modern düzyazı alanında İngiltereyi Joyce, Fransayı Proust temsil ediyorsa Hermann Broch da yeni Alman düzyazısını temsil eder.” 
Rudolf Brunngraber

1935 yılında, Hitlerin iktidarı ele geçirmesinden yaklaşık iki yıl sonra kaleme alınan Büyülenme adlı romanda Broch, Avrupada faşist sistemlerin nasıl egemen olabildiği sorusuna cevap arar; faşizmin egemen olmasına yol açan psişik, politik ve kitle psikolojisiyle ilgili nedenleri ve mekanizmaları ele alır. Roman, Alplerde bir köyde geçer. Günün birinde bu köye Marius Ratti adlı bir yabancı gelir ve çok geçmeden her sosyal kesimden, her yaştan insanı gizli umut ve isteklerinin gerçekleşeceğine inandırır. Bunu, çıkar karşıtlıklarından yararlanarak, gençleri militarize ederek, azınlıkları baskı altına alarak, gelecekte köyün komşu köyler üzerinde maddi üstünlüğü ele geçireceğini vaat ederek gerçekleştirir ve kitlesel histeri yaratarak iktidarı ele geçirir.

Büyülenme, otuzlu yılların en önemli antifaşist eserleri arasında sayılmaktadır.

Cengiz Yazoğlu – Osmanlının Tasfiyesi

Görsel

Osmanlının parçalanması, 19. yu?zyılın başlarından itibaren Batının önde gelen meselesi olmuştur.

Tanzimat, Meşrutiyet, Hu?rriyet derken, İngilterenin başrolu? oynadığı bu?yu?k bir planın uygulamaya konulması neticesinde Osmanlı Saltanatı ile Hilafet tarih sahnesinden silinmiş, yerine, geçmişle bu?tu?n bağlarını koparmış yeni bir devlet kurulmuştur. Burada apaçık bir tasfiye söz konusudur ve işte bu kitap, “Osmanlının Tasfiyesi”nin hikâyesidir.

Mary Peterson – Keşişler ve Ben

Görsel

Kendinizi boşlukta hissedip farklı bir arayış içine girdiyseniz, ünlü bir Zen üstadının aydınlatıcı Budist öğretileri ile hayattaki yerinizi tekrar bulun. 

Yoga eğitmeni Mary Paterson, babası öldüğünde tutunacak dalı kalmadığını hissetmişti. Onu altüst eden bu olay sonrasında büyük Zen Ustası Thich Nhat Hanhın Bordeauxdaki inziva merkezinde kırk gün geçirmeye karar verdi. Manastır duvarları ardında huzur bulmayı ve arınmayı ümit ediyordu. Fakat hesaba katmadığı şey, aydınlanmanın hiç ummadığımız bir şekilde karşımıza çıkabileceğiydi.

“Espri anlayışı olan bir Budistten daha iyisi yoktur!”
Brian Haycock, Dharma Yolunun yazarı

“Daha zengin bir hayat için kılavuz niteliğinde, hayli eğlenceli ve çekici bir kitap.”
Ragini Michaels, Unflappableın adlı kitabın yazarı

Niels Hav – Kopenhag Kadınları

Görsel

Sözcüklerle geçirebilirsin
bütün yaşamını
doğru olan neyse
bulamayabilirsin yine de.

Zavallı bir balık gibi
Macar gazeteleriyle sarılıp sarmalanan.
Ölüdür bir yandan o,
bir yandansa tek sözcük bilmiyor
Macarcadan!

“Niels Hav zekâsıyla, duyarlılığıyla, ince ironisiyle, kişisel özgünlüğü ve toplumcu vicdanıyla, gözünün değdiği her şeyde bir şiir kokusu alarak, bir şiir teması duyumsayarak, sadece bu temayı değil, onun da ötesinde, ondaki yaşamsallığı, canlı dokuyu şiire dönüştürmeyi başarıyor.”
Ataol Behramoğlu

Gülay Yurdal – Dahaca

Görsel

Gül bakışlı sulardaydık
Giysiler biçildi usulünce
Külbastı yendi, börek sürüldü fırına
Dantel işinden sayıldı
Karamazov Kardeşleri saklamak
Bulmakla bulmamak arası